Svaty%20Jiri

Pravoslavná církevní obec
ve Svitavách

kaple svatého Jiří, ul. Nádražní 2310/10a

duchovní správce: prot. Jiří Kolář
tel: 736 617 278
mail: jiri.kolar@pravoslavi.net

pomocný duchovní: jer. Mojmír Kříž

Oznámení:

na základě aktuální situace v souvislosti se současnou epidemií Covid -19 , nařízení vlády ČR o nouzovém stavu a vyhlášení biskupů olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích pro eparchiální duchovenstvo a věřící je od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání zrušeno konání všech veřejných chrámových bohoslužeb v pravoslavné kapli sv. Jiří ve Svitavách.

Duchovní služba věřícím (např: sv. zpověď a sv. přijímaní) bude poskytována individuálně (jednotlivcům nebo rodinám) po předchozí telefonické domluvě s duchovním správcem.

Respektujte prosím toto dočasné omezení jako preventivní opatření!
O změně budete včas informováni.

Prohlášení biskupů